VEDTÆGTER, LOVE & REGLER
 

SIF Fodbold Assentoft er en underafdeling af hovedforeningen; SIF Assentoft. Dermed er det hovedforeningens regler, love og vedtægter som fodboldafdelingen bliver kørt efter.
Læs mere om SIF Assentoft vedtægter, love og regler her.