KONTINGENT

Kontingent opkræves i februar og i september*, og dækker både udendørs og indendørs fodbold for ungdomsrækkerne. Såfremt man ikke ønsker at benytte sig af tilbuddet om indendørstræning, får man ikke en reduktion af kontingentet. Såfremt man er i restance til SIF Fodbold kan man ikke deltage i træning eller kamp. 

Kontingentsatserne vedtages af den til enhver tid siddende fodboldledelse og satserne er fastsat ét kalenderår af gangen. Kontingentperiode for alle hold er: 

Forårssæson 1/1 – 30/6
Efterårssæson 1/7 – 31/12

SIF Fodbold giver nye potentielle medlemmer tilladelse til at træne med max 3 gange inden der skal betales kontingent. Det er ikke tilladt for "prøvespillere" at spille kampe, før der er betalt kontingent.

Spørgsmål til kontingent kan stilles til kontingent-siffodbold@outlook.com

 

 

*U5 & U6 opkræves i april og september.
Herre senior opkræves i februar og august.