UDMELDELSE

Udmeldelse af SIF Fodbold kan kun ske skriftligt, og skal ske til mailadresse: 
kontingent-siffodbold@outlook.com

Har man restance til SIF Fodbold kan man ikke få frigivet sit spillercertifikat ved et klubskifte. Der ydes ligeledes ikke refusion eller tilbagebetaling af kontingent, når man udmelder sig af SIF Fodbold midt i kontingentperioden.